Da li snovi mogu predvideti budućnost?


Ovo je omiljenio pitanje i glavni dokazni materijal i za one koji žele da obezvrede važnost snova i za one koji izuzetno žele da istaknu njihov značaj. Ako bismo pokušali da objedinimo argumente jedne i druge strane izvesno možemo reći da naša budućnost zavisi od naše prošlosti, a naši umovi funkcionišu i u stanju sna, tako da nesvesno kombinuje

sve raspoložive elemente i na osnovu toga obaveštava nas o potencijalnim ishodima, tačnije budućim događajima. Osobe koje vode dnevnike snova, naknadnim uvidima mogu primetiti da te priče podsećaju na one romane sa potencijalno više završetaka.  Ako prihvatimo činjenicu da snovi mogu »predvideti« budućnost to nas nikako ne oslobađa aktivnog učešća u sopstvenom životu, naprotiv. Upravo oni koji obraćaju pažnju na sadržaj snova i prate šta se u njima dešava mogu zaista napraviti svestan izbor poznajući sve mogućnosti, a ne biti prinuđen nesvesnim i samim tim osećati se kao da neka viša sila vuče konce našeg života.

Snovi koji egzaktno predviđaju budućnost (takozvani prekognitivni snovi) uvek i iznova zadivljuju i snevače i tumače. Kriterijum za to da li je san prekognitivan ili nije je upravo realizacija sanjanog u realnosti. Tako se budni susrećemo sa ljudima, predelima i kućama identičnim onima koje smo videli u našim snovima. Ono što propuštaju osobe koji se ne bave analizom svojih snova, koja podrazumeva vođenje dnevnika snova, je činjenica da ovakvih snova ima više nego što možemo pomisliti. Da nemamo pisani trag o sanjanom često se toga ne bismo ni setili, jer u trenutku sanjanja oni na nas nisu ostavili poseban utisak.

 

***

Copyright © Gligorijević Saša